vulpen ondertekenen

Non-profits ontvangen steeds vaker nalatenschappen. Die vormen gemiddeld bijna 20% van de inkomsten. Sommige goede doelen krijgen al meer dan de helft van hun fondsenwerving via testamenten. Nederlanders laten nu jaarlijks ruim een half miljard euro na aan non-profit organisaties.

Door vergrijzing, meer vermogen en minder kinderen zal het geven via het testament nog aanzienlijk toenemen. De verwachting is dat erflaters wel kritischer worden in welke goede doelen worden begunstigd.

Het is een vooroordeel dat nalatenschappen alleen iets van rijke mensen is. De grootste groep erflaters geeft bij leven kleinere donaties en bezit aan het eind van het leven nog een huis of wat spaargeld. Betrokkenheid blijkt de belangrijkste drijfveer om na te laten. Dat moet dan ook centraal staan in wervingsprogramma’s.

In interviews geeft de oudere doelgroep aan graag over nalaten te willen praten. De door mij ontwikkelde wervingsaanpak is bij een tiental Nederlandse fondsenwervende organisaties toegepast. Een combinatie van goede marketing, communicatie en persoonlijke contact draagt zo bij aan een aanzienlijke groei aan inkomsten.