Legacy Foresight 2018 onderzoek gepresenteerd

09/10/2018


Op 13 september 2018 werden de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar nalatenschappen gepresenteerd aan de 19 deelnemende organisaties. Deze fondsen ontvangen nu samen zo’n 2500 nalatenschappen, de helft van alle erfenissen voor de top 100 goede doelen. Dit jaar is er naast de vast groeiprognose ook consumentenonderzoek naar rol van de notaris, belang van goedkopere en online testamenten en de communicatie over nalatenschappen door de goede doelen.

Verder levert het onderzoek inzicht in het relatieve belang van grote vermogens voor nalatenschappen, en van groepen binnen en buiten de database. Ook de stand van zaken rond de effort die de deelnemers stoppen in werving en de eerste resultaten in wat dat oplevert zijn interssant. De komende maand worden alle onderzoeksresultaten met de deelnemers gedeeld. Daarna verschijnt het jaarlijkse snapshot report met een samenvatting voor niet-deelnemers. Wie meer wel lezen kan het Snapshot Report 2018 over de Legacy Monitor Netherlands download hem hier.