Legacy Monitor 2018 Nederland, gratis snapshot report nu beschikbaar.

10/10/2018

Het nieuwste marktonderzoek met de 19 vooraanstaande Nederlandse organisaties geeft ons een actueel diep inzicht in werving en inkomsten van nalatenschappen. Belangrijkste conclusies:

De groeiverwachting is nog positiever dan vorig jaar: we verwachten 3,8% groei per jaar voor het komend decennium. Wel kan een harde Brexit of een exporttarievenoorlog roet in het eten gooien. Onderzoek naar 3200 nalatenschappen, goed voor de helft van de nalatenschappenmarkt, laat zien dat de groei vooral door waardestijging van de nalatenschappen komt. Het aandeel van Babyboomers in de inkomsten is nu nog zeer klein, hun grotere vermogens gaan de komende decennia een sleutelrol vervullen. Zij vormen nu de belangrijkste doelgroep voor onze communicatie.

In het onderzoek werd ook een groep van 1000 oudere Nederlanders ondervraagt naar motieven rond het testament. De belangrijke doelgroep zonder kinderen heeft veel sterkere motieven om na te laten, en die motieven zijn ook anders, vaker vanuit een persoonlijk motief. Ouderen ontvangen weinig informatie van goede doelen over nalaten, van de mensen die overwegen een goed doel op te nemen zegt 44% nooit iets te ontvangen.

Goede doelen hebben hun communicatie en werving van nalatenschappen geïntensifieerd, maar nog steeds wordt slechts 3 % van het hele werving- en communicatiebudget ingezet voor het onderwerp nalaten, terwijl die bron goed is voor 29% van de inkomsten. Een vijf-pagina samenvatting van het rapport wordt door de deelnemende organisaties beschikbaar gesteld aan de gehele sector. Download Snapshot Report

ontvangen.

Goede doelen hebben hun communicatie en werving van nalatenschappen geïntensifieerd, maar nog steeds wordt slechts 3 % van het hele werving- en communicatiebudget ingezet voor het onderwerp nalaten, terwijl die bron goed is voor 29% van de inkomsten. Een vijf-pagina samenvatting van het rapport wordt door de deelnemende organisaties beschikbaar gesteld aan de gehele sector.
Download hier het snapshot report 2018.