Nieuw Initiatief Nalaten & Cultuur

15/11/2018

Arjen van Ketel gaat samenwerken met Leenaers Verloop Van der Westen om de cultuursector te versterken in hun werving van nalatenschappen. In het ‘Initiatief Nalaten & Cultuur’, bieden wij een  platform om kennis en ervaring te delen, onderzoek te doen en trainingen, coaching en advies te volgen. 

De eerste activiteit is een driedaagse training ‘nalatenschappen werven voor cultuur’ die begin 2019 van start gaat.

Marischka Leenaers; “Ons opleidingsprogramma is een goede mix van de huidige kennis en ervaring op het gebied van nalatenschappen in combinatie met een aanpak op maat die goed aansluit bij het aanbod en het publiek in culturele sector. We richten ons op culturele organisaties die aan het begin staan van nalatenschappenwerving en meer kennis van dit deelgebied willen opdoen en een aanpak voor nalatenschappen willen ontwikkelen.”

Arjen van Ketel: Leenaers Verloop Van der Westen en mijn bureau krijgen de laatste tijd steeds meer vragen uit de cultuursector over advies en ondersteuning rond nalatenschappen. We hebben met verschillende culturele organisaties gesproken en wij zien dat er behoefte is aan het structureel versterken van dit deel van de fondsenwerving. De culturele sector heeft veel mogelijkheden om de inkomsten uit nalatenschappen te laten groeien. Het heeft een zeer betrokken, vaak hoger opgeleid en relatief vermogend publiek en ook bijzondere mogelijkheden om contact te leggen.“

Fusien Verloop; “Het laatste decennium is de fondsenwerving onder particulieren steeds belangrijker geworden voor culturele instellingen. De focus op particuliere schenkers werpt zijn vruchten af en steeds meer organisaties ontvangen nu van tijd tot tijd ook al nalatenschappen. Een logisch moment om dan ook meer serieus naar nalatenschappenwerving te gaan kijken. Ons bureau is sterk in het op maat adviseren en begeleiden van culturele organisaties. Voor nalatenschappen kiezen we ervoor om nauwer te gaan samenwerken met expert Arjen van Ketel. Voor de gezondheidszorg hebben we al een succesvol samenwerkingsverband met hem lopen.”

De driedaagse leergang nalatenschappen werven voor cultuur start in januari 2019 in Amsterdam. Het programma besteedt o.a. aandacht aan de praktische en juridische aspecten van nalaten, de motieven van nalaters, wervingsstrategieën en gesprektechnieken. Als onderdeel van de training maken alle deelnemers ook een plan van aanpak voor hun eigen organisatie. De introductieprijs van de eerste training is €1195,- inclusief studiematerialen en individuele coaching.