Trainingen

Alle trainingen zijn weer live!

Misschien wel de meest duurzame investering in nalatenschappen is het trainen en opleiden van medewerkers.  Van een korte vaardigheidstraining tot meerdaagse opleiding. Bij inschrijving of op maat voor je organisatie.

Leergang Nalatenschappen

Voor fondsenwervers die specialist in werving van nalatenschappen willen worden, is er de jaarlijkse, zesdaagse Leergang Werving Nalatenschappen. Onder leiding van  Arjen van Ketel en Lena Vizy en met medewerking van andere experts, worden stap voor stap alle aspecten van nalatenschappenwerving behandeld. De deelnemers gaan actief aan de slag, maken opdrachten en werken aan een plan voor implementatie of verbetering van de werving binnen de eigen organisatie.

De leergang beslaat zes lesdagen plus twee aparte coachingsessies van januari tot en met juni. De werving staat centraal, met daarnaast aandacht voor het juridische en fiscale kader. Tijdens de cursus werk je aan vaardigheden om persoonlijke gesprekken te kunnen voeren en pas je de nieuwe inzichten meteen toe voor je eigen organisatie. Aan het einde van de leergang heb je een toepasbaar wervingsplan of verbeterplan voor je eigen organisatie.

Hoofddocenten: Arjen van Ketel en Lena Vizy, verder werken mee:
Mr. Jan Bart Uildriks (It Fryske Gea)
Oscar Balkenende (Obelisk Boedelbeheer en initiator NOVEX)
Nikki Kluyskens (trainer, trainingsacteur en docent) 

Plus ervaren nalatenschappenfondsenwervers van verschillende organisaties

Programma en onderwerpen
Dag 1  Inleiding nalatenschappen voor goede doelen
Dag 2   Juridische basis en afhandeling
Dag 3   Perspectief van de erflater
Dag 4   Persoonlijke communicatie
Dag 5   Wervingsstrategieën
Dag 6   Organisatie

Lees hier het volledige programma met locatie en kosten.

Enkele reacties van deelnemers aan eerdere leergangen:
Suzanne Morton-Taylor, Freelance adviseur Nalatenschappen:
“De leergang heb ik als zeer waardevol ervaren voor het verdiepen van mijn strategische inzicht in nalatenschapswerving. De interactie met de mede-cursisten, het elkaar beoordelen en de vele discussies vond ik minstens zo belangrijk als de rest van het programma. Absoluut een must voor iedereen die zich met deze materie bezighoudt en direct toepasbaar in de praktijk.”

Jana van Muijden, Dierenbescherming:
“Elke maand een nieuw onderwerp als bouwsteen van de opleiding. De begeleiding van professionals met jarenlange ervaring maakt het praktijkgericht en compleet.”

Jan Bart Uildriks, It Fryske Gea:
“Ik heb door deze opleiding de kennis gekregen die nodig is om een volwaardig fondsenwerver te worden voor nalatenschappen. Door deze opleiding kon ik de fondsenwerving van nalatenschappen voor het Friese Landschap volledig opzetten en inrichten.”

Esther Martens, Milieudefensie:
“Ik heb de leergang als heel nuttig en praktisch ervaren en kon de theorie meteen in de praktijk toepassen. Ik heb nu een goede basiskennis over de werving. Het handboek is een goede basis dat, samen met jouw toelichting en de professionals uit het veld, een goed, divers en toepasbaar beeld geeft van nalatenschappen werving in Nederland.
Ik denk nog regelmatig terug aan de dag met de acteur als ik met donateurs spreek. Deze dag heeft me gesterkt in de persoonlijke contacten met donateurs. Het was een leerzame dag omdat ik mijn case met haar kon spelen maar ook om te luisteren en te kijken naar de anderen. Het contact met en de ervaringen van de medecursisten zijn trouwens ook zeer waardevol.”

Annemarie Dalenoord, Museum Catherijnenconvent:
“Echt aan te bevelen als je je meer wilt verdiepen in de wereld van legacy fundraising. De leergang biedt een goede basiskennis en praktische handreikingen voor de praktijk.”

  

Eendaagse training

 

Gesprekstraining voor ervaren fondsenwervers nalatenschappen

Regelmatig organiseren we een​ training gesprekstechnieken voor ervaren fondsenwervers nalatenschappen van start. Klik hier voor meer informatie of neem contact op via contact.

Kennismaken met nalatenschappen?

In één dag kennismaken met de wereld van nalatenschappen? Dat kan! Deze training is al vijftien jaar een hit. In één dag krijg je een overzicht van alle juridische en fiscale aspecten van de werving, van de kennis en onderzoeksresultaten, de fondsenwerving en ouderenmarketing. Met veel voorbeelden van succesvolle werving in Nederland en daarbuiten. Deelnemers hebben na deze dag inzicht in de mogelijkheden van nalatenschappenwerving voor de eigen organisatieneem contact op via contact .

 

Nalaten en Cultuur

Driedaagse training

Arjen van Ketel werkt samen met LVWB Fundraising om de cultuursector te versterken in hun werving van nalatenschappen. Met het ‘Initiatief Nalaten & Cultuur’, bieden wij een platform om kennis en ervaring te delen, onderzoek te doen en trainingen, coaching en advies te volgen. 

Speciaal voor de Cultuursector bieden wij een driedaagse training ‘Nalatenschappen werven voor Cultuur’.

Het opleidingsprogramma is  een mix van kennis en ervaring op het gebied van nalatenschappen in culturele sector. We richten ons op culturele organisaties die aan het begin staan van nalatenschappenwerving en meer kennis van dit deelgebied willen opdoen. In de training start je directmet een eigen aanpak voor nalatenschappen in jouw organisatie.

Marloes Janssen, private donations manager IDFA en deelnemer:

‘’Een is een praktische training die mij meteen inzicht gaf in alle aspecten rondom nalaten. De training besteedaandacht aan vaardigheden voor gesprekken en zorgt voor een vliegende start met een plan van aanpak die je gedurende de trainingsmaanden opstelt.’’

De volgende driedaagse training Nalatenschappen werven voor Cultuur’ start voorjaar 2022 in Amsterdam. Het programma besteedt o.a. aandacht aan de praktische en juridische aspecten van nalaten, de motieven van nalaters, wervingsstrategieën en gesprektechnieken. Als onderdeel van de training maken alle deelnemers ook een plan van aanpak voor hun eigen organisatie. Lees hier over het programma en kosten.