Tools

Direct aan de slag met praktische en kant-en-klare wervingsactiviteiten

Bij nalatenschappenwerving komt het aan op goede marketing en persoonlijk contact. Arjen van Ketel beschikt over een aantal praktische tools die de effectiviteit van de werving vergroten, zoals betere doelgroepselectie, telefonische werving en het maken van inspirerende communicatiemiddelen.

Telefonische werving

Een telefoongesprek is verreweg de meest efficiënte manier om met de oudere achterban te communiceren. Ook bij vervolgcontacten is het telefoongesprek belangrijk. Sinds 2009 werkt Arjen van Ketel samen met telemarketingspecialist Kalff. Het langstlopende en meest uitgewerkte TM-nalatenschappenprogramma in Nederland beschikt over speciaal geselecteerde en getrainde bellers, specifieke scripts en data uitwisseling. Arjen van Ketel: “Ik ben erg trots op onze expertise en de voortdurende verbeteringen en vernieuwingen in het programma. Mede dankzij de input van onze kritische opdrachtgevers hebben we een zeer hoogwaardige aanpak ontwikkeld.” 

Nalatenschappenfilter

Een goede doelgroepselectie is een voorwaarde voor succesvolle werving. De nalatenschappenfilter van Arjen van Ketel en EDM-Data selecteert binnen de database de relaties die het beste benaderd kunnen worden. Een verrijking van de database die meerdere jaren gebruikt kan worden. 

Brochures en copywriting

De vertaling van strategie naar goede communicatiemiddelen is een ambachtelijk proces. Samen met copywriter Frank Wijvekate verzorgt Arjen van Ketel die stappen. Vaak is de eerste stap het maken van een ‘Legacy Proposition’, de kern van alle communicatie rondom nalatenschappen. En het uitgangspunt voor het ontwikkelen van de verdere middelen zoals een brochure, website, leaflets, artikelen en advertenties. 

Gratis Testament Maand

 

Sinds mei 2021 kent Nederland een nieuw initiatief waarin een groep goede doelen in samenwerking met notarissen een gratis testament aanbieden. Doel is stimuleren van het opnemen van goede doelen in het testament. Begunstigen is geen verplichting en het testament is volwaardig, en komt tot stand na de gebruikelijke intake en gesprekken met een notaris. De aanpak is ontwikkeld in overleg met goede doelen en notarissen en gebaseerd op de succesvolle aanpak in Groot-Brittanië en Canada.

'Gratis Testament Maand' is een samenwerking tussen Arjen van Ketel en  het gerenommeerde Britse 'Free Wills Month'. De campagne is AVG-proof en voldoet aan de vereisten van het notariaat en de Code Nalatenschappen. De campagne werft in een aantal regio's via locale media en aanvullende sociale media. In die regio's zijn steeds meerdere notarissen verbonden waartussen men kan kiezen.

In iedere campagne werken 10 goede doelen samen die een goede spreiding vormen over de verschillende sectoren. De goede doelen maken de campagne mogeljik via een vaste gelijke bijdrage per deelnemende organisatie. Notarissen dragen bij middels een zeer grote korting op hun normale tarief. Puntsgewijs de karakteristieken van deze campagne:

 • Gebaseerd op het langlopende, succesvolle programma in de UK; Free Wills Month, samen met legacy-specialist Arjen van Ketel
 • Het gratis testament is een volwaardig testament: keuze voor een lokale notaris, normaal traject met voorgesprek, concept etc.
 • Zonder verplichting om een goed doel op te nemen.
 • De vrijwillige rapportage door de testateur zonder tussenkomst van de notaris geeft wel inzicht aan de deelnemende goede doelen.
 • Het verlaagt de drempel om een testament te maken en bereikt daarmee vooral nieuwe testateurs
 • De aanpak is geheel AVG-proof
 • Deelname vraagt nauwelijks extra werk van de deelnemende non-profitorganisatie  
 • De kosten zijn laag door cooperatie van de notarissen
 • Deelnemende goede doelen betalen vooraf vastgestelde bijdrage.
 • Er is dus geen link tussen een eventuele begunstiging en bijdrage door een specifiek goed doel
 • Deelnemende organisaties en notarissen zijn duidelijk zichtbaar krijgen brede publiciteit
 • Een schatting op basis van Britse resultaten laat een hoge ROI zien

Voor meer informatie:

Arjen van Ketel: arjen@arjenvanketel.nl, 06 14449950