Strategie

Alles draait om de erflater

Hoe ontwikkel je een effectieve communicatie rond de werving van nalatenschappen? Met een strategie die past bij de achterban en de eigen organisatie. Door met mensen in gesprek gaan betrek je ze bij de doelstelling en inspireer je ze om ook via hun testament bij te dragen aan een beter wereld. Arjen van Ketel helpt organisaties stapsgewijs een eigen strategie te bepalen en uit te voeren. Effectief, duurzaam en gebruik makend van alle mogelijkheden die (oude en nieuwe) media en technologie bieden.

Strategie ontwikkeling

Stap één is het bestuderen van eerdere nalatenschappen, wervingsactiviteiten en respons. Vervolgens onderzoeken we hoe de donateurs, leden en andere doelgroepen denken en handelen als het over nalaten aan goede doelen gaat. En we kijken naar inzichten en learnings van andere organisaties in Nederland en daarbuiten. Vervolgens adviseren we een strategie met een gedetailleerd meerjarig actieplan. Loopt er al een wervingsprogramma, dan onderzoeken we de effectiviteit en stellen we een verbeter-aanpak voor.

Implementatie en uitvoering

Het succes van een plan wordt voor een groot deel bepaald door de uitvoering. Daarom zorgen wij voor passende ondersteuning met coaching, advies op maat en praktische tools. Het leveren van een interim-fondsenwerver behoort tot de mogelijkheden, net als het trainen of opleiden van een eigen fondsenwerver.