Onderzoek

Het juiste onderzoek voor de juiste strategie

Steunen via een nalatenschap is niet vergelijkbaar met ‘gewoon’ doneren. De besluitvorming kan meerdere jaren duren en het opstellen van het testament is een privéaangelegenheid. Maar nalatenschappen komen niet uit een black box, met de juiste onderzoeksmethodes kunnen we de meest effectieve aanpak bepalen en de toekomstige inkomsten inschatten. Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in de motieven en drijfveren van de doelgroep en kwantitatief onderzoek en benchmarks leveren realistische prognoses, meten het effect van wervingsactiviteiten en wijzen marktpotentie aan.

 

Interviews

Interviews, zowel persoonlijk als in een focusgroep, geven inzicht in de motieven van de toekomstige erflaters. En in de overwegingen om wel of niet een testament te maken en om een of meerdere goede doelen op te nemen. Interviews vormen een onmisbare stap bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie of als audit van een bestaand programma. Wij werken met ervaren, externe gespreksleiders, de garantie voor een goed resultaat.

Legacy Monitor

Het gerenomeerde jaarlijkse nalatenschappenonderzoek onder grote en middelgrote organisaties dat Arjen van Ketel samen met het Britse onderzoeksinstituut Legacy Foresight uitvoert, geeft een diepgaand inzicht in de markt van nalatenschappen. De Legacy Monitor is het vast baken voor de Britse nalatenschappenwerving en sinds 2015 heeft het ook zijn rol bewezen in Nederland. Vaste onderdelen zijn een marktanalyse en prognose, een gedetailleerd benchmarkonderzoek naar recent ontvangen nalatenschappen, marketinginspanningen en een onderzoek onder oudere Nederlanders naar hun overwegingen en bereidheid om goede doelen te begunstigen via het testament. Op de website vind je informatie over  de laatste bevindingein, deelnemers en deelname. 

De Legacy Monitor biedt:

·       Een prognose van de inkomsten in de komende jaren.

·       Gedetailleerde benchmark van recent ontvangen nalatenschappen.

·       Benchmark marketing en resultaten van alle deelnemers.

·       Consumentenonderzoek naar motieven en gedrag bij babyboomers en de oorlogsgeneratie.

De monitor geeft financiële planners inzicht in de inkomsten die ze op de korte en middellange termijn kunnen verwachten en fondsenwervers in de marktontwikkeling, het profiel van de doelgroepen en de resultaten van de eigen werving. Alles in relatie tot de performance van de gehele markt en de andere deelnemers aan het onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met het Britse onderzoeksbureau Legacy Foresight, het belangrijkste onderzoeksinstituut in Groot-Brittannië, met meer dan twintig jaar ervaring.

Deelnemen? Neem contact op met Arjen van Ketel via contact

 

Marktonderzoek

Een korte scan of een uitgebreide audit helpt om de aanpak van nalatenschappenwerving naar een 'next level' te brengen. Past de boodschap nog bij de nieuwe babyboom generatie? Richt je strategie zich op de juiste doelgroepen? Heeft de inzet van staf en middelen het optimale effect? Gebruik je de juiste mix van middelen en kanalen uit zowel de oude als de nieuwe media? Met onze aanpak heb je daar snel inzicht in.