Legacy Monitor 2019 Nederland, download hier het gratis snapshot report

04/02/2020

Het marktonderzoek 2019 is afgerond. De benchmark van de 19 deelnemende vooraanstaande Nederlandse organisaties geeft ons een actueel diep inzicht in werving en inkomsten van nalatenschappen.  

Van het volledige onderzoek is nu een gratis korte publieksrapportage verschenen; download hier: Snapshot report Legacy Monitor 2019.

Belangrijkste conclusies:

De nalatenschappen blijft substantieel groeien. De laatste 10 jaar lag dat gemiddeld op 3,3% per jaar. De prognose is dat deze groei het komende decennium nog toeneemt en gemiddeld 3,6% per jaar zal zijn.  

Die groei zien we in de gehele goede doelenwereld, maar er zijn grote verschillen naar doelstelling. De sterkste groei zien we in de Kunst en Cultuursector. Gezondheid en Internationale Hulp blijven veruit de grootste ontvangers van nalatenschappen. De toename van de gemiddelde waarde van nalatenschappen heeft een grotere invloed dan de toename van het aantal begunstigingen. Dat aantal neemt het meest toe bij de middelgrote ontvangers, nalatenschappen in de groep met grootste ontvangers groeit vooral door gemiddeld grotere nalatenschappen.

Ook het consumentenonderzoek laat zien dat er veel kansen liggen voor goede doelen. Meer vijftigplussers maken een testament en de interesse in nalaten aan een goed doel is hoog, 20 % staat daar op enige manier open voor. Veel potentiele erflaters zien wel eens informatie van een goed doel, maar 29% van hen geeft aan nooit informatie te ontvangen. Er is dus nog veel ruimte om de communicatie en werving te laten groeien, die is gemiddeld nog laag. 3% van het budget en 5% van de staf die beschikbaar is voor communicatie en fondsenwerving wordt gericht ingezet voor nalatenschappen.

Betrokkenheid bij het goede doel lijkt daarbij een belangrijke sleutel. 53% van de 50-plus Nederlandse donateurs zou meer betrokken wollen zijn bij hun favoriete goede doel. Voor mensen die interesse hebben in het begunstigen via het testament is dit nog belangrijker, 655 van hen wil meer betrokken worden, bijvoorbeeld door meedoen met enquêtes, vrijwilligerswerk, deelname aan excursies of rondleidingen of bijeenkomsten.

Legacy Monitor Netherlands

Legacy Monitor Netherlands analyseert en voorspelt sinds 2014 jaarlijks de Nederlandse nalatenschappen. Het consortium telt nu negentien deelnemende organisaties, met hun nalatenschappeninkomsten en data dekken zij 49 procent van de top 100 van de ontvangers van nalatenschappen. De Monitor is een project van Arjen van Ketel (NL) en Legacy Foresight (VK). Voor info en deelname aan het onderzoek via contact