Legacy Monitor 2021 naar tweejaarlijkse cyclus, deelname makkelijker

01/12/2020

De huidige jaren zijn voor nalatenschappeninkomsten en -werving zeer bijzonder en belangrijker dan ooit. Legacy Monitor is daarom aangepast met het doel de drempel voor deelname te verkleinen en de prijs te verlagen.

Andere vormen van fondsenwerving haperen nu soms, inkomsten uitnalatenschappen worden daarentegen juist belangrijker. Weten we genoeg van steun via het testament en hoe die steun zich ontwikkelt? En ook waar de kansen voor onze organisatie liggen en hoe de werving in deze tijden optimaal is? Het Legacy Monitor benchmark-onderzoek geeft organisaties die steeds meer op inkomsten uit nalatenschappen bouwen, zowel inzicht in hoe de inkomsten zich nu en in de toekomst zullen ontwikkelen als grip op de juiste aanpak en effectiviteit van de werving nu.

 Voor legacy fundraising zijn deze jaren uitzonderlijk. De COVID19-pandemie heeft niet alleen een substantiële invloed op het aantal overlijdens, nu en in de toekomst, maar ook op de waardeontwikkeling van bestanddelen in nalatenschappen. Én op het gedrag van mensen rond nalaten en goede doelen. Er worden meer testamenten gemaakt, men is positiever over goede doelen en een meerderheid wil meer betrokken worden. Dit onderkennen en begrijpen is essentieel en daarom is deelname aan het Legacy Monitor onderzoek van het Britse Legacy Foresight en Arjen van Ketel nu nog relevanter.

De monitor bestaat uit een serie analyses gebaseerd op een rapportage van de top-100 nalatenschappenontvangers, een prognose van de inkomstenontwikkeling in het komende decennium, een benchmark met gedetailleerde data uit ruim 3500 ontvangen nalatenschappen van de 23 deelnemende organisaties, een benchmark van hun wervingsinspanningen en wervingsresultaten en een consumentenonderzoek onder 50-plus Nederlanders.

De Legacy Monitor gaat nu het 7e jaar in. Het aantal deelnemende organisaties is gegroeid naar 23. Zoals aangegeven is de opzet van de Legacy Monitor vernieuwd. De onderzoeken worden in nauw overleg met de gebruikers verspreid over een tweejarige periode. Aanleveren van data kost minder tijd en ook de tijdsinvestering om de analyses te ‘absorberen’ wordt over twee jaar gespreid. Wel blijft het jaarlijkse rapport op hoofdlijnen. Met deze aanpak zijn de jaarlijkse kosten ook substantieel verlaagd.

Voor meer informatie over de Legacy Monitor: www.legacyforesight.nl, of het snapshotreport 2020 of vraag het gedetailleerde voorstel met kosten op bij arjen@arjenvanketel.nl