Initiatief Nalaten & Cultuur: 3-daagse training start maart 2021

05/06/2021

Initiatief Nalaten & Cultuur en trainingen

Arjen van Ketel Legacy Fundraising werkt samen met Leenaers Verloop Van der Westen om de cultuursector te versterken in hun werving van nalatenschappen. In 2018 zijn we het ‘Initiatief Nalaten & Cultuur’ gestart, een platform om kennis en ervaring te delen, en waarbinnen we onderzoek doen en trainingen, coaching en advies aanbieden.

Eén van onze activiteiten is de driedaagse training ‘nalatenschappen werven voor cultuur’. Deze training is voor culturele instellingen die hun nalatenschappenwerving willen opzetten of een nieuwe boost willen geven.

Marischka Leenaers: “Ons opleidingsprogramma biedt een actuele mix van de kennis en ervaring op het gebied van nalatenschappen. Het programma richt zich volledig op de culturele organisaties die aan het begin staan van nalatenschappenwerving. De deelnemers zijn zeer enthousiast over het programma, met name over de combinatie van theorie, leren van meer ervaren organisaties en het feit dat de opleiding ook direct een uitvoeringsplan voor de eigen organisatie oplevert. ”

Marloes Janssen, private donations manager IDFA:

‘’Een praktische training die je meteen inzicht geeft in alle aspecten rondom nalaten, aandacht besteed aan vaardigheden voor gesprekken en zorgt voor een vliegende start met een plan van aanpak dat je gedurende de trainingsmaanden opstelt.’’

Arjen van Ketel: “Leenaers Verloop Van der Westen en mijn bureau krijgen steeds meer vragen uit de cultuursector over advies en ondersteuning rond de laatste nalatenschappen. Culturele organisaties geven aan dat er behoefte is aan het structureel versterken van dit deel van de fondsenwerving. De culturele sector heeft veel mogelijkheden om de inkomsten uit nalatenschappen te laten groeien. Het heeft een zeer betrokken, vaak hoger opgeleid en relatief vermogend publiek en ook bijzondere mogelijkheden om contact te leggen. “

 In de driedaagse leergang ‘Nalatenschappen werven voor cultuur’ besteden we o.a. aandacht aan de praktische en juridische aspecten van nalaten, de motieven van nalaters, wervingsstrategieën en gesprektechnieken. Als onderdeel van de training maken alle deelnemers ook een plan van aanpak voor hun eigen organisatie waarop ze in een apart coachingsgesprek feedback krijgen. Op deze manier krijgt nalatenschappen werving een concrete invulling.