Consumenten Onderzoek Legacy Monitor verschenen

26/06/2019

Dit onderzoek geeft aan dat de omstandigheden voor het nalaten aan goede doelen zich positief ontwikkelen. Het percentage 50-plussers met een testament is licht gestegen naar 46%. Ook stijgt het aantal mensen met interesse om een goed doel op te nemen. Een groter deel van de oudere Nederlanders voelt zich zeker over hun financiële situatie na pensionering. Ook over goede doelen zijn zij meer positief, al blijft men kritisch over de hoeveelheid giftverzoeken. Dit laatste geldt nog niet voor de ontvangen communicatie rond nalaten.

Dit jaar is onderzocht wat de wensen zijn rond nalaten, communicatie en privacy.

50-plussers worden graag betrokken bij hun favoriete goede doel. Het hoogst scoort hier de groep mensen die overweegt een goed doel op te nemen in het testament: 2/3 van hen wil (meer) betrokken worden. Steeds meer goede doelen bieden een bijeenkomst aan, het onderzoek laat zien dat ook veel andere manieren van betrokkenheid nog meer worden gewaardeerd.

Wanneer men de keuze heeft gemaakt voor een testament met een goed doel, dan wil een meerderheid van 60% anoniem blijven. Een (ruime) minderheid is bereid om enige bekendheid te geven over hun nalatenschap, om daarmee anderen te stimuleren dit ook te doen.

De overheid heeft het voornemen om Goede Doelen te verplichten om bij alle grotere bijdragen persoonsgegevens van de gever te publiceren, ook bij ontvangen nalatenschappen. Dit voornemen staat recht tegenover de wens van toekomstige erflaters. Slechts 2% van alle de mensen die wil nalaten, geeft aan dat het goede doel alle gegevens mag publiceren.

 

Over de Monitor

Legacy Monitor Netherlands analyseert en prognosticeert sinds 2014 jaarlijks de Nederlandse nalatenschappen. Het consortium telt nu negentien deelnemende organisaties, met hun nalatenschappeninkomsten en data dekken we 51% van de top 100 nalatenschappen-ontvangers.

Legacy Monitor is een project van Arjen van Ketel (NL) en Legacy Foresight (VK). De Monitor onderzoekt ook de vooruitzichten voor de nalatenschappen sector en maakt een benchmark van de investeringen en resultaten van de 19 deelnemende organisaties, samen goed voor 50% van alle nalatenschappeninkomsten van de top 100 in Nederland.

We bedanken de consortiumleden voor het delen van deze korte samenvatting van de onderzoeksresultaten met de hele sector. We hopen dat dit rapport nog meer organisaties inspireert om deel te gaan nemen.