Legacy Monitor welcomes 6 new participants

06/02/2020

 

Welkom aan Artsen zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, Maag Lever Darm Stichting, Oranje Fonds, ReumaNederland en Save the Children. De 23 deelnemende organisaties zijn samen goed voor 150 miljoen euro inkomsten per jaar.

De Legacy Monitor is een benchmark en omvat weer zes deelonderzoeken: een brede marktverkenning, een prognose voor de komende tien jaar, een gedetailleerde benchmark van ontvangen nalatenschappen, een benchmark van wervingsinspanningen en -resultaten en een consumenten-enquête onder 1000 oudere Nederlanders over hun gedrag en perceptie rond testamenten en het begunstigen van goede doelen.

Arjen van Ketel, programma manager van Legacy Monitor Nederland: “De groei maakt het mogelijk om niet alleen hele robuuste cijfers te produceren, maar ook om met nog meer organisaties en sectoren te kunnen vergelijken. Het wordt nu ook mogelijk om trends over een langere reeks jaren te gaan analyseren.”

De onderzoeken worden in juni en september gepubliceerd en besproken in een seminar. Meer de legacy Monitor op www.legacyforesight.nl. Het snapshot report 2020 verschijnt eind september. Het rapport 2019 download je hier