Coronacrisis en inkomsten uit nalatenschappen

13/05/2020


Legacy Foresight heeft haar eerdere forecast voor de Britse markt bijgesteld. Britse goede doelen zullen volgens Legacy Foresight in 2020 tot wellicht maximaal 25% minder aan nalatenschappen ontvangen. Op 30 maart waren die ramingen al bijgesteld naar 3% tot 9% minder inkomsten in 2020 t.o.v. 2019. Dat is gebaseerd op de meest actuele economisch en medische verwachtingen voor de komende 18 maanden in het VK. Die gaan uit van meer mensen die door Corona zullen overlijden, en een brede variatie in economisch herstel. Ook de vertraagde afwikkeling heeft groot effect, ook door latere verkoop van onroerend goed. De Britse 5-jaar prognose bedraagt nu 14-18% groei, waar eerder 20% werd verwacht. De Britse voorspelling is op dit moment voor Nederland de beste leidraad, al zijn er verschillen. De Coronaverspreiding en ook de economie verschillen en de administratieve afwikkeling van nalatenschappen heeft een andere vorm. Meeste recente prognose  

CBS heeft een actuele beschrijving van het de oversterfte door Corona, dit is de beste indicatie het aantal extra overlijdens in vergelijkingmet andere jaren.  We zien daar een uitzonderlijk hoge piek, maar ook een vrij steile dailing. Duidelijk is dat de oversterfte ruim groter is dan de die door Infleunza in 2018.