Legacy Monitor Netherlands groeit naar 28 deelnemers.

02/01/2021

Welkom aan Vogelbescherming, Staatsbosbeheer/Buitenfonds, Vluchtelingenwerk, Het Gehandicapte Kind en Cordaid. De 28 deelnemende organisaties ontvingen vorig jaar samen 3600 nalatenschappen met een waarde van ruim 160 miljoen euro.

De Legacy Monitor is een benchmarkproject. Dit jaar omvat dit het onderzoek een brede marktverkenning, een prognose voor de komende tien jaar plus een benchmark van ontvangen nalatenschappen en van de wervingsinspanningen en -resultaten. Ook voeren we een consumenten-enquête uit onder 1000 oudere Nederlanders over hun gedrag en perceptie rond testamenten en het begunstigen van goede doelen.

Arjen van Ketel, programma manager van Legacy Monitor Nederland: “Dit jaar kijken we met bijzondere interesse uit naar de impact van de Corona op de huidige en toekomstige inkomstenontwikkeling. En naar hoe denken en handelen mensen nu rond het nalaten aan goede doelen. Met de grote groep deelnemers kunnen we een nog scherpere analyse maken.”

De onderzoeken worden in juni en september gepubliceerd en besproken in een seminar. Eind september verschijnt een kort ‘snapshot report’ voor niet-deelnemers. De snapshot reports van de eerdere jaren zijn hier in te zien.