News

 

 

Trainingen in 2024

15/05/2023

Ook in voorjaar 2024 organiseren we weer trainingen over de werving van Nalatenschappen. In januari start weer een zesdaagse leergang nalatenschappen. Een nieuwe driedaagse training gericht op de Cultuursector start in februari. heb je interesse, reserveer dan alvast een plek. Denk je na over maatwerk trainingen of inspiratiesessies, neem dan ook contact op.

Lees verder


Legacy Monitor 2023 van start met 29 organisaties

15/05/2023

Welkom aan Unicef, Rode Kruis, Diabetes Fonds, Milieudefensie en Stichting Vluchteling. De 29 deelnemende organisaties ontvangen gezamenlijk 210 Miljoen euro aan inkomsten uit nalatenschappen, 64% van de top 100 Nederlandse organisaties in 2021 mochten bijtellen. De Legacy Monitor is een benchmarkproject. Dit jaar omvat dit het onderzoek een brede marktverkenning, een prognose voor de komende tien jaar plus een benchmark van ontvangen nalatenschappen en van de wervingsinspanningen en -resultaten. Ook voeren we een consumenten-enquête uit onder 1000 oudere Nederlanders over hun gedrag en perceptie rond testamenten en het begunstigen van goede doelen. Arjen van Ketel, programma manager van Legacy Monitor Nederland: “Fijn dat de groei doorzet. Doordat het volume van ontvangen nalatenschappen groeit, worden de uitkomsten ook nog robuuster". De onderzoeken worden in juni en september gepubliceerd en besproken in een seminar. Eind september verschijnt een kort ‘snapshot report’ voor niet-deelnemers. De snapshot reports van de eerdere jaren zijn hier in te zien. Heeft jouw organisatie ook interesse om ook deel te nemen? Vraag alvast informatie aan of maak een afspraak.

Lees verder


Arjen van Ketel gaat samenwerken met Legacy Futures

10/01/2023

Arjen van Ketel sluit zich aan bij het Britse adviesbureau Legacy Futures. Sinds 2014 is hij hoofd van de Nederlandse Legacy Monitor van Legacy Foresight. Dat bedrijf is onder deel van de Legacy Futures waar ook de adviestak Legacy Link onder valt. Vanaf 1 januari worden alle advies- en opleidingsactiviteiten van Arjen van Ketel onderdeel van de samenwerking. Legacy Futures wil haar adviserende rol in Nederland en andere Europese landen versterken. De aanstelling van Arjen volgt op de komst van Lena Vizy eind 2022.

Lees verder


Uitnodiging deelname Legacy Monitor Nederland 2023

04/11/2022

Nalatenschappen vormen een steeds belangrijke inkomstenbron, waarschijnlijk ook voor jouw organisatie. Goede werving vraagt om inzicht en antwoorden. Hoe gaat de markt zich ontwikkelen, juist in economisch rumoerige tijden? Hoe presteert je eigen organisatie ten opzichte van anderen in een markt waar steeds meer nalatenschappen geworven worden? Wat wil de doelgroep? Hoe verkrijg je de juiste data en insights om de businesscase voor nalatenschappen aan te scherpen?

Lees verder


Specialisatie in werving van Nalatenschappen

30/01/2022

10 fondsenwervers hebben de Leergang Nalaten 2022 afgerond. Chapeau voor deze mooie groep, met ook Belgische deelname! Heb je interesse in de volgende editie, laat het ons weten, dan ontvang je als eerste alle informatie. De Leergang is een absolute aanrader voor iedereen die professioneel nalatenschappen wil gaan werven. Grote organisaties als Hartstichting, Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen, Greenpeace en de Dierenbescherming leiden hier hun medewerkers nalatenschappen op.

Lees verder


Recent onderzoek: tips en voorbeelden nalatenschappen werven voor cultuur

16/11/2021

Afgelopen maanden hebben Arjen van Ketel Legacy Fundraising en LVWB Fundraising onderzoek gedaan naar hoe culturele instellingen hun website inzetten als informatie- en wervingskanaal voor nalatenschappen. De websites van 62 culturele instellingen zijn onderzocht. Daaruit bleek dat al veel instellingen goed op weg zijn, maar er zijn ook nog verbeterpunten om de nalatenschappenwerving succesvoller te maken.

Lees verder


Free Wills Month starts in the Netherlands

10/06/2021

In spring 2021 the first Free Wills Month campaign started in the Netherlands. The campaign offers the opportunity for a free will, with the aim to stimulate including charities. De campaign builds on the cooperation of a group of charities and participating public notaries and is organized by Arjen van Ketel and Capacity, the organisation behind the well known British Free Wills Month. Please contact us for more information.

Lees verder


Leergang 2021 afgerond!

07/06/2021

Acht fondsenwervers rondden, alweer voor het 11e jaar, de Leergang Nalatenschappen af. Felicitaties voor: Machteld von Oven (TU Delft) Els Knobel (Leger des Heils), Aline Soerdjpal (Stichting Timon), Leonie Wijsman (Het Stadsarchief Amsterdam), Peddy Uijttenboogaard (Buitenfonds), Anne de Jong (De Hollandsche Molen), Josine Meerburg (Universiteitsfonds Twente) en Lisette Venker (Het Gehandicapte Kind). Dit jaar moesten we voor 2 van de 6 dagen en voor alle coachingsgesprekken uitwijken naar video-meetings. De extra terugkommiddag in oktober maakte de opleiding af. Dank aan alle docenten en sprekers: Bart Jan Uildriks, Will van Heugten, Thomas Grosse Stüve, Oscar Balkenende, Henk de Graaf, Frances Kuijs en traininsgacteur Nikky Kluijskens. De volgende leergang start op donderdag 27 januari 2022.

Lees verder


Initiatief Nalaten & Cultuur: 3-daagse training start maart 2021

05/06/2021

Arjen van Ketel werkt samen met Leenaers Verloop van der Westen om de cultuursector te versterken in hun werving van nalatenschappen. Het ‘Initiatief Nalaten & Cultuur’ biedt daarvoor een platform voor kennisdeling, onderzoek, advies en trainingen. Voorjaar 2022 start de nieuwe training.

Lees verder


Legacy Monitor Netherlands groeit naar 28 deelnemers.

02/01/2021

Welkom aan Vogelbescherming, Staatsbosbeheer/Buitenfonds, Vluchtelingenwerk, Het Gehandicapte Kind en Cordaid. De 28 deelnemende organisaties ontvingen vorig jaar samen 3600 nalatenschappen met een waarde van ruim 160 miljoen euro.

Lees verder