News

 

 

Trainingen in 2024 en 2025

15/02/2024

Ook in 2024 organiseren we weer trainingen over de werving van Nalatenschappen. De meesten zijn al gestart Je kan nog inschrijven voor de gesprekstraining op 2 oktober in de OBA in Amsterdam. In januari 2025 start weer een zesdaagse leergang nalatenschappen. heb je interesse, reserveer dan alvast een plek. Denk je na over maatwerk trainingen of inspiratiesessies, neem dan ook contact op.

Lees verder


Legacy Monitor 2024

15/02/2024

De tiende Legacy Monitor is dit jaar gestart met 34 deelnemers. Samen ontvangen zij zo'n 210 miljoen euro aan nalatenschappen per jaar. Dit jaar besteden we extra aandacht aan de meerjarenontwikkelingen. Verder voeren we een groot consumentenonderzoek uit en we breiden het dashboard uit, zodat deelnemers sneller goede analyses kunnen gebruiken. De presentatie van de uitkomsten aan de deelnemers vindt plaats op een seminar op 1 dinsdag 10 september 2024 in de OBA in Amsterdam.

Lees verder


Legacy Monitor 2023 afgerond

26/09/2023

De negende Legacy Monitor is afgerond met eendaagse conferentie in de OBA in Amsterdam. Na het presenteren van de vier basis rapporten door Lena Vizy en Arjen van Ketel volgden inspirerende sessies over ons nieuwe online benchmark dashboard. De mogelijkheden om per organisatie goede forecasts te maken voor de kortere en middellange termijn en het belang en de mogelijkheden om het aandeel grote nalatenschappen te laten groeien. Dank aan Neil Kirk, Anna Turner en Dr Lucy Lowthian voor hun expert informatie. De Legacy Monitor is een benchmarkproject. Arjen van Ketel, programma manager van Legacy Monitor Nederland: “Fijn dat de groei doorzet. Doordat het volume van ontvangen nalatenschappen groeit, worden de uitkomsten ook nog robuuster". Eind september verscheen ook het korte ‘snapshot report’ voor niet-deelnemers. De snapshot reports van de eerdere jaren zijn hier in te zien. Heeft jouw organisatie ook interesse om ook deel te nemen? Vraag alvast informatie aan of maak een afspraak.

Lees verder


Arjen van Ketel gaat samenwerken met Legacy Futures

10/01/2023

Arjen van Ketel sluit zich aan bij het Britse adviesbureau Legacy Futures. Sinds 2014 is hij hoofd van de Nederlandse Legacy Monitor van Legacy Foresight. Dat bedrijf is onder deel van de Legacy Futures Group waar ook de adviestak Legacy Voice onder valt. Vanaf 1 januari worden alle advies- en opleidingsactiviteiten van Arjen van Ketel onderdeel van de samenwerking. Legacy Futures wil haar adviserende rol in Nederland en andere Europese landen versterken. Arjen van Ketel vormt met Lena Vizy het team dat Nederland en andere Europese landen gaat bedienen.

Lees verder


Uitnodiging deelname Legacy Monitor Nederland 2023

04/11/2022

Nalatenschappen vormen een steeds belangrijke inkomstenbron, waarschijnlijk ook voor jouw organisatie. Goede werving vraagt om inzicht en antwoorden. Hoe gaat de markt zich ontwikkelen, juist in economisch rumoerige tijden? Hoe presteert je eigen organisatie ten opzichte van anderen in een markt waar steeds meer nalatenschappen geworven worden? Wat wil de doelgroep? Hoe verkrijg je de juiste data en insights om de businesscase voor nalatenschappen aan te scherpen?

Lees verder


Specialisatie in werving van Nalatenschappen

30/01/2022

10 fondsenwervers hebben de Leergang Nalaten 2022 afgerond. Chapeau voor deze mooie groep, met ook Belgische deelname! Heb je interesse in de volgende editie, laat het ons weten, dan ontvang je als eerste alle informatie. De Leergang is een absolute aanrader voor iedereen die professioneel nalatenschappen wil gaan werven. Grote organisaties als Hartstichting, Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen, Greenpeace en de Dierenbescherming leiden hier hun medewerkers nalatenschappen op.

Lees verder


Recent onderzoek: tips en voorbeelden nalatenschappen werven voor cultuur

16/11/2021

Afgelopen maanden hebben Arjen van Ketel Legacy Fundraising en LVWB Fundraising onderzoek gedaan naar hoe culturele instellingen hun website inzetten als informatie- en wervingskanaal voor nalatenschappen. De websites van 62 culturele instellingen zijn onderzocht. Daaruit bleek dat al veel instellingen goed op weg zijn, maar er zijn ook nog verbeterpunten om de nalatenschappenwerving succesvoller te maken.

Lees verder


Free Wills Month starts in the Netherlands

10/06/2021

In spring 2021 the first Free Wills Month campaign started in the Netherlands. The campaign offers the opportunity for a free will, with the aim to stimulate including charities. De campaign builds on the cooperation of a group of charities and participating public notaries and is organized by Arjen van Ketel and Capacity, the organisation behind the well known British Free Wills Month. Please contact us for more information.

Lees verder


Leergang 2021 afgerond!

07/06/2021

Acht fondsenwervers rondden, alweer voor het 11e jaar, de Leergang Nalatenschappen af. Felicitaties voor: Machteld von Oven (TU Delft) Els Knobel (Leger des Heils), Aline Soerdjpal (Stichting Timon), Leonie Wijsman (Het Stadsarchief Amsterdam), Peddy Uijttenboogaard (Buitenfonds), Anne de Jong (De Hollandsche Molen), Josine Meerburg (Universiteitsfonds Twente) en Lisette Venker (Het Gehandicapte Kind). Dit jaar moesten we voor 2 van de 6 dagen en voor alle coachingsgesprekken uitwijken naar video-meetings. De extra terugkommiddag in oktober maakte de opleiding af. Dank aan alle docenten en sprekers: Bart Jan Uildriks, Will van Heugten, Thomas Grosse Stüve, Oscar Balkenende, Henk de Graaf, Frances Kuijs en traininsgacteur Nikky Kluijskens. De volgende leergang start op donderdag 27 januari 2022.

Lees verder


Initiatief Nalaten & Cultuur: 3-daagse training start maart 2021

05/06/2021

Arjen van Ketel werkt samen met Leenaers Verloop van der Westen om de cultuursector te versterken in hun werving van nalatenschappen. Het ‘Initiatief Nalaten & Cultuur’ biedt daarvoor een platform voor kennisdeling, onderzoek, advies en trainingen. Voorjaar 2022 start de nieuwe training.

Lees verder